Aplankų paieška


Įveskite aplanko nr.
Pavadinimas
Įveskite vietą, kur surinkta informacija
Įveskite metus, kada surinkta informacija
Įveskite trumpą turinį
Įveskite medžiagos rinkėją
Rodyti tik esančius archyve
Aplanko nr. Turinys
38-1 Turinys:: ::Stanislovas Pagojus, g. 1927 m., nuo 1948 m. gyv. Alsėdžiuose, Plungės r.:: Mįslės-uždaviniai 1-2::Mįslė 3:: Stasė
38-2 Turinys:: ::Olga Pekienė (?), g. 1920 m.::Mitologinės sakmės        1-8::Zofija Folkmanienė, g. 1899 m.::Vestuvių oracija        
38-3 Turinys:: ::Daina 1::Patarlė 2::Stasė Einikienė, g. 1926 m.::Kalendorinių papročių nuotrupos 3::Pasakojimas apie žydus 4::Aldona
39-1  ::Turinys:: ::Vincas Senkus, g. 1909 m. Alsėdžiuose, Plungės r.:: ::Dainos .........................................
39-2  ::Turinys:: ::Vincas Senkus, g. 1909 m. Alsėdžiuose, Plungės r.:: ::Dainos ........................................
39-3 Turinys:: ::Vincas Senkus, g. 1909 m. Alsėdžiuose, Plungės r.:: ::Dainos ...............................................
39-4 Turinys:: ::Vincas Senkus, g. 1909 m. Alsėdžiuose, Plungės r.:: ::Dainos ...............................................
40-1 Dobrovolskienė Bronė1-2. Dainos........................................................................................1-33. Laidotuvių
40-2 Maliauskas Valentinas1-2. Žaidimai.............................................................................................1-23.
40-3 Aleksienė Emilija1-3. Sakmės..............................................................................................1-2Mikutienė Stasė4-6.
41-1 Pilibavičius Vaclovas, Plungės raj., Alsėdžių apyl.1-2.
41-2/3 Pilibavičius Vaclovas 75 m., Plungės raj., Alsėdžių apyl.1-6.
41-4 Kimtienė Marcelė 82 m., Plungės raj., Alsėdžių apyl.1-5.
41-5 Mineikienė Pranė 80 m., Plungės raj., Alsėdžių apyl.1. Mitologinė sakmė,
42-1 Noreikienė Valė, g. 1931 Plungės raj., Alsėdžių apyl., Skirpsčių km.1. Šv. Jurgio garbinimo papročiai,
42-2 1-2. Dainos...............................................................................................1-33-5.
42-3 1 -4. Vestuvių papročiai............................................................................1-65. Vestuvių papročiai, patarlė,
42-4 1-2. Vaikų auginimo papročiai (vaikų atsiradimo aiškinimas, gąsdinimas......................13. Vaikų
42-5 1. Mirties ženklai..........................................................................................12-3.  Laidotuvių papročiai (lavono
42-6 [42-5] 13.  Mitologinės sakmės apie vaidenimąsi tęsinys.........................................1[42-6] 1. Mitologinė sakmė
42-7 1. Daina....................................................................................................12. Pasakojimas apie piemenį ir
42-8 1. Mitologinė sakmė (apie vaidenimąsi)..............................................................12. Pasaka apie
42 Moters vaidmuo šeimos papročiuoseI. Girininkų km., Kauno raj.........................................................................1-11II.
43 Turinys:: ::I Girininkai, Kauno r. 1-5::II Girininkai, Kauno r. 6-12::III Devogalos k., Kauno r. 14-20::IV Devogalos k., Kauno r. 21-26::V
44 "Laidotuvių papročiai": 19 pateikėjų atsakymai į anketos  klausimus apie  ligonio slaugymą, dvasinius patarnavimus ligoniui, ligonio
44-1 Gintalaitė Zuzana 80 m.1. Liaudies medicina (gydomosios žolelės)..........................................................1-6Jazdauskienė Zofija
44-2 1. Eilėraštis.................................................................................................1Vitkauskienė Julija 72 m.2.
44-3 Vaitkevičienė Ona 69 m., g. JAV, užaugus - Lietuvoje, Kalvarijoje1-10.
44-4 (10. ) Daina (pabaiga)....................................................................................11-2.
44-5 Vestuvių papročiai (pabaiga)..........................................................................11.
44-6 Mickevičienė na 74 m., gyv. Žemaičių Kalvarijoje1. Vienuolyno
44-7 Padavimas apie šaltinio atsiradimą, tikėjimai stebuklinga šaltinio galia (pabaiga)............11. Tikėjimas (ateities spėjimas) susijęs su
44-8 1-7.
44-9 [44-8]5. Daina (pabaiga).......................................................................................11. Pasakojimas apie velnią
44-10 1-2. Dainos...............................................................................................13. Tikėjimas (apsauga nuo
44-11 1. Pasaka ("Apie meškų ir velnią")......................................................................12. Pasaka ("Kap su pliku pačiu
44-12 1. Daina....................................................................................................12. Pasakojimas (apie
45-1 Rutkienė 54 m., gyv. Rotinėnuose, Plungės raj.1. Mitologinė sakmė (apie
45-2 Pronskus 77m., gyv. Plungės raj., Rotinėnų km.(7.) Pasakos apie Zakristijoną
45 Moters vaidmuo šeimos papročiuoseI. Braziukų km., Zapyškio apyl., Kauno raj.........................................................1-3II.
1 2 3 4 5 6 ... 26 27