Aplankų paieška


Įveskite aplanko nr.
Pavadinimas
Įveskite vietą, kur surinkta informacija
Įveskite metus, kada surinkta informacija
Įveskite trumpą turinį
Įveskite medžiagos rinkėją
Rodyti tik esančius archyve
Aplanko nr. Turinys
30-1 Turinys:: ::S. Gabalienė, g. 1908 m.::Pasakojimas apie vestuves ... 1::Jaunimo bendravimas ... 2::Sekminės ... 3::Pasakojimas ... 4::Būrimai ...
30-2 Turinys:: ::Ramanauskienė, g. 1919 m.::Vestuviniai papročiai ... 1::Piemenavimas ... 2::Pasakojimas apie elgetas ... 3::Pasakojimas apie žydus
30-3 Turinys:: ::K. Vaičienė, g. 1909 m.::Mitologinės sakmės ... 1-4::Pasakojimas ... 5::Dainos ...
30-8 Turinys:: ::Petronėlė Misiulienė, g. 1905 m.::Pasakojimai ... 1-2::Būrimai, prietarai ... 3::Vestuvių papročiai ... 4::Pranas Juknevičius, g.
30-9 Turinys:: ::Narbutaitė, g. 1918 m.::Mitologinė sakmė ... 1::Duonos kepimas ... 2::Valgiai ... 3::Laidotuvių papročiai ... 4::Pasakojimas apie
30-10 Turinys:: ::Konstancija Vilkaitė-Abakanavičienė, g. 1898 m.::Daina ... 1::Giesmė ... 2::Vedybų papročiai ... 3::Gimtuvių papročiai, vardo
30-11 Turinys:: ::Konstancija Vilkaitė-Abakanavičienė, g. 1898 m.::Pateikėjos biografija ... 1::Dainos ... 2-11::Patarlės, priežodžiai ...
31-1 Turinys:: ::Stasė Bružaitė-Škuldinienė-Tukienė, g. 1922 m.::Pasakojimas apie vestuvių papročius, jaunimo bendravimą, gegužines prie Zubovo
31-2 Turinys:: ::Stasė Bružaitė-Škuldinienė-Tukienė, g. 1922 m.::Dainos ... 1-14::Stasės Tukienės biografija::Bronė Monienė, g. 1923
31-3 Turinys:: ::Danutė Januškienė, g. 1923 m.::Dainos ... 1-17::Ratelis ... 18::Polka ... 19::Stasė Miltinienė, g. 1926 m.::Pasakojimas apie
32-1 Turinys:: ::Ona Skiparienė, g. 1918 m.::Pateikėjos biografija ... 1::Vestuvių papročiai ... 2::Gimdymas, krikštynos, vaikų auginimas ...
32-2 Turinys:: ::Ona Skiparienė, g. 1918 m.::Pasakojimas apie jaunimo bendravimą ... 1::Pasakojimas apie kalendorines šventes ... 2::Piemenavimo
32-3  Turinys:: ::Gražina Petrikaitienė, g. 1934 m.::Anekdotas „Žemaitis, dzūkas, suvalkietis ir velnias“ ... 1::Mitologinė sakmė „Apie
32-4 Turinys:: ::Gražina Petrikaitienė, g. 1934 m.::Etiologinė sakmė „Kaip atsirado apendicitas“ ... 1::Etiologinė sakmė „Kodėl gandras
32-5 Turinys:: ::Nijolė Pertikaitienė::Būrimas, prietarai ... 1::Mitologinė sakmė, tikėjimai apie Perkūną ... 2::Mitologinės sakmės ...
32-6 Turinys:: ::Nijolė Pertikaitienė::Pasakojimas apie žydų šventę – Neštines ... 1::Pasakojimas apie žydus ... 2::Mitologinė sakmė „Apie
32-7 Turinys:: ::Natalija Švažienė, g. 1937 m.::Dainos ...
32-8 Turinys:: ::Daubaras::Dainos ...
32-9 Turinys:: ::Daubaras::Dainos ...
32-10 Turinys:: ::Daubaras::Dainos ...
32-11 Turinys:: ::Nijolė Petrikienė, g. 1934 m.::Melų pasaka ... 1::Eilėraštis „Apie istorinius batus“ ... 2::Vitalija Rimutienė, g. 1934
32-12 Turinys:: ::Vitalija Rimutienė, g. 1934 m.::Vaikų auginimas, gąsdinimai ... 1::Mitologinės sakmės ... 2-5::Pasakojimas apie sapną ...
33-1 Turinys:: ::Paulina Eibutienė, g. 1916 m.::Dainos ...
33-2 Turinys:: ::Paulina Serepinaitė-Eibutienė, g. 1916 m.::Pasakojimas apie žydus ... 1::Pasakojimas apie čigonus ...
33-3 Turinys:: ::Paulina Serepinaitė-Eibutienė, g. 1916 m.::Pasakojimas apie vedybų papročius ... 1::Pasakojimas apie piemenavimą ... 2::Trumpa
33-4 Turinys:: ::Antanina Pociūtė-Butnorienė, g. 1923 m.::Buitinė pasaka (tęsinys, pradžia 33-3) ... 1::Buitinės pasakos ... 2-3::Pateikėjos
33-5 Turinys:: ::Rozalija Stulginskaitė-Tamašauskienė, g. 1901 m.::Dainos ... 1-2::Pasakos ... 3-4::Pasakojimas ... 5::Padavimas ... 6::Mitologinės
33-6 Turinys:: ::Liuda Jesutytė-Abakanavičienė, g. 1915 m.::Eilėraščiai ... 1-5::Mįslė ... 6::Ona Norbutienė, g. 1920 m.::Eilėraštis ...
33-7 Turinys:: ::Marija Žvinglevičiūtė-Barkauskienė, g. 1922 m.::Sapnų aiškinimai ... 1::Tikėjimai, oro spėjimai ...
33-8 Turinys:: ::Marija Žvinglevičiūtė-Barkauskienė, g. 1922 m.::Stebuklinė pasaka ...
33-9 Turinys:: ::Jadvyga Daunytė-Svetkovienė, g. 1924 m.::Dainos ... 1-4::Marija Žvinglevičiūtė-Barkauskienė, g. 1922 m.::Vaidenimaisi ...
33-10 Turinys:: ::Ona Šnarienė, g. 1939::Užgavėnių papročiai ... 1::Velykų papročiai ... 2::Kūčių papročiai ...
34-1 Turinys:: ::Emilija Jucienė, g. 1911 m.::Pateikėjos biografija ... 1::Vestuvių papročiai ... 2::Jaunimo bendravimas ... 3::Pasakojimas apie
35  ::Turinys:: ::Strikienė::Daina ... 1::Vincas Andrašiūnas, g. 1901 m.::Kalėjimo daina ... 2::Dainos ... 2-4::Pasakojimas apie burtininką ...
36-1 Turinys:: ::Leokadija Norkienė-Brusevičiūtė, g. 1911 m. ir duktė Liudvina Norkutė (?), g. 1934.::Mitologinės sakmės... 1-12::Padavimas...
36-2 Turinys:: ::Konstancija Vilkaitė-Abakanavičienė, g. 1898 m.::Dainos ... 67-68::Pasakojimas apie laidotuvių papročius ... 69::Pasakojimas apie
37-1 Turinys:: ::Klara Zentelytė-Jacienė, g. 1903 m.::Žinios apie pateikėją::Vestuvių papročiai, tikėjimai 1-6::Krikštynų papročiai
37-2 Turinys:: :: Ona Stankienė, g. 1927 m.::Žinios apie pateikėją::Žaidimas 72::Ratelis 73::Pasakojimas apie veido gražinimą 74::Padavimas
38-4 Turinys:: ::Stanislovas Pagojus, g. 1948::Mįslės uždaviniai 1-3::Aldona Dapšauskienė, g. 1930 m.::Dainos 4-6::Zofija Folkmanienė, g. 1899
38-5 Turinys:: ::Aldona Dapšauskienė, g. 1930 m.::Būrimai 1-6::Tikėjimai 7-12::Jonas Kontautas, g. 1919 m.::Tikėjimas 13::Pastebėjimas apie
1 2 3 4 5 ... 26 27