Kūrinio peržiūra


Vieta archyve Archyvas / 1922
Klasifikatorius

FOLKLORAS / PASAKOS / Naujoviškos pasakos

Kūrinio nr./puslapio nr. 124
Metai 2009
Pateikėjai Agnė (G.m.: 1997, Mergaitė); Simona (G.m.: 1997, Mergaitė);
Aprašymas Markas Tvenas::Užkastų lobių ieškojimas:: Berniu...Vieną...ne. Tomas Sojeris sugal...ne. Tomas sugalvojo ieškot, jam...nu kaip kuriem berniukam
Vietovė Birštonas
Užrašymo metai 2009
Tekstas

Markas Tvenas

Užkastų lobių ieškojimas


Berniu...Vieną...ne. Tomas Sojeris sugal...ne. Tomas sugalvojo ieškot, jam...nu kaip kuriem berniukam užeina ieškoti, kasinėti nu lobių ten ieškoti visokių ten, nu žodžiu. Paskui Tomas sugalvojo ieškoti lobių ir susi...susirasti drau... draugą, su kuriuo jis galėtų kartu kasti. Jis, jis turėjo labai gerą draugą Heką, kuris sutiko su, su juo, su juo nu kasinėti, ieškoti lobių....aaa...
[Nuo šios vietos pradeda pasakoti Agnė] Jie susitarė, jiedu jau rengė planą kaip reikia kasti lobį ir jie pradėjo kalbėti apie tai, kur jie kas. He...Tomas Sojeris Hekui aiškino, kad lobiai visą laiką būnasi užkeiktuose na būna užkeiktuose namuose arba po medžiu, kurio viena šaka iš...labiau išsikišusi. [Juokiasi] Jie taip kalbėjosi ir po to kalba nuėjo link, apie pinigus, kad jie jau pradėjo kalbėtis, kur jie dės pinigus gavę tą lobį. Hekas sakė, Tomas Sojeris sakė :"Aš vesiu kai gausiu daug pinigų". O Hekas sako: „ Aš t...tu nevesk." ten kažkaip, kad mergiščios visos vienodos, kaip ir mano mama su mano tėte ten pešasi. Po to sako : „Jeigu tu vesi aš pasiliksiu vienas." O Tomas sako, kad: „Aš tave pasiimsiu pas save gyvent ir mes būsime drauge."
Nu jie pasikalbėję nuėjo kasti. Kasė, kasė ir niekaip nieko vis neiškasė. Hekas pasirėmė ant kastuvo, nusišluostė prakaitą ir (Pasakė - įsiterpia Simona) pasakė, kad ne, čia
netinkama vieta, o Tomas Sojeris sako, kad : „Gausim nuo raganos." Hekas sako: ‚ Ką dar išsigalvosi, nes raganos dieną niekad [Sunku iššifruoti vieną žodį]." Po to Tomas sako: „ Aš žinau kur bėda. Dieną kasti negalima. Reikia vidurnaktį." Sako: „Tai ar tu ištrūksi iš namų?" Sako: „Ištrūksiu." Nu ir jie susitiko susitartoje vietoje...aaa...ir jie skaičiavo minutes ten iki vidurnakčio. Pradėjo kasti. Jie kasė, kasė ir vis ( Iikėjosi atsimušt - įsiterpia Simona) į kažką atsimušdavo kastuvas. Jie , jų širdys net apmirdavo, bet tai būdavo akmuo arba paprasčiausia šaknis...aaa...Berniukai nusprendė, kad jie nie...niekada neiškas lobio, nes jie nežino tik...tikslaus laiko ir jie nusprendė eiti ieškoti lobio į našlė...našlės namą kažkokį. Ten, kur jos vyras buvo nužudytas ir...aaa...kažku...kažkuriame vaidenasi - kiekvieną kartą sužimba mėlynas žiburėlis. Ir jie ėjo prie to namo. Jie sėdėjo kokia dvidešimt metrų nuo jo ir žiūrėjo į langą, kada nušvis žiburėlis ir tas žiburėlis niekad, niekad nenušvisdavo. Ir apėjo, apėjo gal kokį kilogra...kilometrą aplink tą namą bijodami ir tai nusileido nuo kalno namo.

 

Medžiagą rinko Kamilė Minikauskaitė
Pateikėjo raštiškas sutikimas nėra
Dokumento tipas nepasirinktas
Dokumento statusas Not set
Dublin Core (OAI_DC)