Kūrinio peržiūra


Vieta archyve Archyvas / 1922
Klasifikatorius

FOLKLORAS / PASAKOS / Stebuklinės

Kūrinio nr./puslapio nr. 165
Metai 2009
Pateikėjai Akvilė (G.m.: 1998, Mergaitė);
Aprašymas Apie senelį ir auksinę žuvelę.:: :: Ten gyveno toks senelis. Turėjo žmoną. Tokiam kaime labai nu mažam, tokią trobelę, geldą. Nu, ir
Vietovė Prienai
Užrašymo metai 2009
Tekstas

Apie senelį ir auksinę žuvelę.

 


Ten gyveno toks senelis. Turėjo žmoną. Tokiam kaime labai nu mažam, tokią trobelę, geldą. Nu, ir išeina jau tas senelis pažvejot. Jau užmeta tinklą ir žvejoja, žvejoja ir pagauna auksinę žuvelę. Ir tada sako ta žuvelė:
- Jau ko tik nori, jau ko tik nori tą ir išpildysiu, tik paleisk mane.
Pagalvojo nu jau tas senelis ir sako:
- Gerai, tai man padaryk naują namą su langais, durimis, gražų.
Nu ta, ta žuvelė šmurkt į vandenį ir jau, jau vandeny jisai jau būna ten. Pareina senis su ta, su, jau žiūri namas gražus, jau ir pasakoja tai viską senelei. Pasakoja, pasakoja ir sako ta senelė:
- Nu, seneli, tai tu man dabar jau padaryk, kad aš jau būčiau ponia, jau turėčiau daug tarnų, jau kaip karaliene būčiau.
- Gerai.
Užmeta vėl tinklą, nueina prie to ežero vėl ir pagauna vėl. Laukia, laukia ir pagauna vėl tą auksinę žuvelę. Laukia, laukia ir pagauna. Nu, tada sako vėl žuvelė:
-Nu, ko dar nori?
- Nu jau, nu visai jau ta mano žmona, dar nori būt ponia, turėt tarnų ir visa kita.
Sako:
- Nu, gerai.
Paleido tą žuvelę ir vėl grįžta namo. Žiūri, jau ponia jau, jau įsitaisius krėsle ir laukia jau to senelio. Tada nu, nu jau po kelių savaičių sako:
- Žinai ką, seneli, man jau nusibodo būt jau ta karaliene, turėt daug tarnų, aš noriu būt jūrų valdove.
Nueina jau prie to tven... tvenkinio, jau ežero, laukia, laukia, laukia, laukia ir pagauna tą auksinę žuvelę.
- Nu, mano jau ta žmona tai jau visai jau. Jau jinai nori jau nebebūt jau ponia, o jau nori būt jūrų valdove.
Ta žuvelė pagalvojo, pagalvojo ir tik šmurkt iš va...į vandenį ir, ir jau nepasirodė. Tada jau nueina nuliūdęs jau senelis namo ir žiūri, ir vėl tas namelis, supuvusi gelda ir nu žmona nuliūdusi sėdi prie ten.

 

Medžiagą rinko Kamilė Minikauskaitė
Pateikėjo raštiškas sutikimas nėra
Dokumento tipas nepasirinktas
Dokumento statusas Not set
Dublin Core (OAI_DC)