Kūrinio peržiūra


Vieta archyve Archyvas / 1926
Klasifikatorius

FOLKLORAS / PASAKOS / Apie gyvūnus

Kūrinio nr./puslapio nr. 91
Metai 2009
Pateikėjai Laima Kupetytė (G.m.: 1989, Moteris);
Aprašymas Pasaka. Kaip gaidelis pono dvarą griovėPasaka, kaip gaidelis pono dvarą griovė. Senai, senai gyveno senelis ir senelė, jie neturėjo vaikų tik
Vietovė Kaunas
Užrašymo metai 2009
Tekstas

Pasaka. Kaip gaidelis pono dvarą griovė
Pasaka, kaip gaidelis pono dvarą griovė.
Senai, senai gyveno senelis ir senelė, jie neturėjo vaikų tik tai didelė ūkį ir panašiai, bet turėjo mmm toki gražų, labai gražų gaidelį. Jis buvo visas jų gyvenimas. Dar turėjo tokias nedideles girneles grūdam malti. Taiga jie taip ir gyveno. Tačiau vieną kartą į jų namus atvažiavo ponas, jis pareikalavo senelių, kad jis atiduotu jam girneles. Seneliai labai nusiminė ir sako:
- Kaip mes galėtume išgyventi be.. , kaip mes galėtume išgyventi be šitų girneliu, čia visas mūsų pragyvenimas.
Tas ponas nieko neklausė, ten pasiėmė tuos senelių atėmė girneles ir išvažiavo. Seneliai buvo labai nusiminę, nes žinojo ką daryti, kaip išgyventi , tačiau gaidelis juos nuramino ir sako:
- Jūs nebijokit aš nueisiu į tą dvarą ir atsiimsiu tas girneles .
Eee seneliai nori atkalbėti gaidelį kaip jis čia dabar nueis, toks vienas mažas , bet jisai ėmė ir išėjo. Jisai eina ,eina, eina keliu ir sutinka lapę. Sako lapei. Lapė sako gaideliui:
- Gaideli, gaideli kur tu eini?
- Ai einu; sako; - Pono dvaro griauti , nori ir tu su manim?
Sako:
- Mm noriu. Tai lysk į gurklį
Tada eina toliau ir sutinka vilką. Vilkas taip pat to paties klausia, kur jis eina, ir šis taip pat sutinka keliauti kartu. Tada vilkas taip sulenda į gaidelio gurklį. Eina toliau gaidelis ir jau visai netoli pono dvaro sutinka mešką. Meška taip pat pasidomi kur eina gaidelis, šis pasiūlo jai eiti kartu ir meška taip pat sulenda į gaidelio gurklį. Tai po ilgo kelio priejome tą senelio e.. [ šypsosi] Dvarininkų dvarą, žodžiu dvarą, to pono dvarą . Įeina gaidelis į tą dvarą užšoka ant.. Ant šulinio ir gieda visa gerkle:
- Ponas atėmė iš senelio girneles, aš dabar sugriausiu visą pono dvarą, ir taip kartoja daug kartų.
Ponas susinervines, nes ant viso dvaro taip skelbia, prieš visus tarnus jau gėda darosi, tai liepė savo pavaldiniams, numesti gaidelį tarp žąsų į tvartą, kad jį sužnaibytu. Įmeta tarnai, kitą rytą, įmeta tarnai gaidelį į tvartą tų žąsų, o gaidelis nepasimeta ir šaukia:
- Lape, lape, lįsk iš gurklio,.
Lapė išlenda išpjauna visas žąsis, išsikasa po pamatais ir pabėga. Gaidelis ryto metą, ateina tarnai atidaro duris, išlenda gaidelis sveikas ir gyvas, lyg niekur nieko ir vėl gieda tą pačia giesmę, - kad ponas atėmė iš senelių girneles ir panašiai. Tada tarnai.. Tuo labiau ponas vėl neapsikentęs, mm liepė įmesti gaidelį į į avidę, kad jį suspardytų, subadytų ir panašiai. Tačiau ten taip pat įvyksta ta pati situacija . gaidelis šaukia:
- Vilke ,vilke, lysk iš gurklio.
Vilkas išlenda išpjauna visas avis išsikasa po pamatais ir pabėga. Kitą ryta tarnai vėl, atidaro duris į tvartą ir gaidelis vėl purpteli išskrenda, ir vėl gieda tą patį:
- Mm aš sugriausiu pono dvarą, ponas atėmė senelių girneles, tada ponas visiškai supyko ir liepė įmesti, pas gaidelį pa na mm arklių. Jau tikrai tikėjosi, kad galutinai jį šitaip pribaigs, tačiau įlėkęs į tvartą gaidelis, pašaukė:
- Meška , meška lysk iš gurklio .
Meška išlenda, išsipjauna arklius išsikasa ir pabėga. Kitą rytą atidaro tarnai duris, ir gaidelis vėl išlenda kaip niekur nieko ir gieda savo tą pačią giesmelę, kad ponas sugriovė jo.. Kad ponas atėmė jo girneles ir nuskriaudė jo senelius. Tai tada ponas labai susinervino, liepė paskandinti gaidelį į šulinį, įmetė gaidelį į šulinį ir jis pradėjo šaukti:
- Gurklį, gurklį suryk visą vandenį, ir visą vandenį gurklys surijo ir gaidelis liko tuščiam šulinį. Ryto metą tarnai vėl atidaro šulinį ir gaidelis vėl išskrenda sveikas ir gyvas. Vėl gieda aš mm žodžiu sugriausiu pono dvarą, nes jie atėmė senelių šiaip, tada.. tada mmm ponas liepė gaideli sudegint, tačiau tai jam taip pat nepavyko nes gaidelis liepė išleisti vandenį iš savo gurklio. Taip pradėjo leisti, kad užtvindė visą dvarą, ten viskas sugriuvo. Jisai pasiėmė savo girneles ir laimingas grįžo namo ir tada jie ilgai ir laimingai gyveno.

Medžiagą rinko Justina Kančauskytė
Pateikėjo raštiškas sutikimas yra
Dokumento tipas nepasirinktas
Dokumento statusas Not set
Dublin Core (OAI_DC)