Aplanko peržiūra

Vieta archyve Archyvas
Aplanko nr. 15
Surinkimo vieta Burbų k., Palačionių k., Padumblių k., Petroškų k., Paliūnų k., Smarliūnų k., Paviesininkų k., Leipalingis, Sakniavos k., Viktarinos k., Lazdijų r.,
Surinkimo metai 1994
Aprašymas

"Laidotuvių papročiai": 11 pateikėjų atsakymai į  klausimus apie  ligonio slaugymą, dvasinius patarnavimus ligoniui, ligonio lankymą, marinimą, lavono prausimą, aprangą ir rengimą, šarvojimą, raudojimą, giedojimą ir šermenis, atsisveikinimą ir palydas, laidojimą.

Medžiagą rinko Lina Velžytė, Dobilė Majauskienė
Ar yra archyve? Taip
Turinys
Kūriniai
Publikacijos

Projekto ir kita informacija

Projeto pavadinimas Tradicijų tęstinumas ir kaita šiuolaikiniame lietuvių folklore: tyrimai ir sisteminimas
Vadovas doc. dr. Laima Anglickienė
Vadovaujanti institucija Vytauto Didžiojo universitetas
Vadovo el. paštas l.anglickiene@hmf.vdu.lt
Vykdymo pradžia 2008-01-01
Vykdymo pabaiga 2010-01-01
Intelektinės nuosavybės teisės Vytauto Didžiojo universitetas
Finansavimo šaltinis Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas ir Lietuvos mokslo taryba
Vieta, kurioje saugomi originalūs tyrimo duomenys Vytauto Didžiojo universitetas
Tyrimas Folkloras
Dublin Core
DDI 2.1