Aplankų paieška


Įveskite aplanko nr.
Pavadinimas
Įveskite vietą, kur surinkta informacija
Įveskite metus, kada surinkta informacija
Įveskite trumpą turinį
Įveskite medžiagos rinkėją
Rodyti tik esančius archyve
Aplanko nr. Turinys
1 Gyvenamasis namas, jo tvarkymas, puošimas, svečių priėmimas ir pan.: apklausta 14
9 "Moters vaidmuo šeimos papročiuose": 22 pateikėjų atsakymai į anketos
10 „Moters vaidmuo šeimos papročiuose“: 2 anketos.::„Laidotuvių papročiai“: 3
11 "Laidotuvių papročiai": apklausta 13
12 „Laidotuvių papročiai“: 4 pateikėjų atsakymai į anketos
13 "Laidotuvių papročiai": 5 pateikėjų atsakymai į anketos
14 „Moters vaidmuo šeimos papročiuose“: 12 pateikėjų atsakymai į anketos
15 "Laidotuvių papročiai": 11 pateikėjų atsakymai į  klausimus apie  ligonio slaugymą, dvasinius patarnavimus ligoniui, ligonio lankymą,
16 „Laidotuvių papročiai“: 14 pateikėjų atsakymai į anketos
17 „Laidotuvių papročiai“: 2 anketos.::„Elgetos ir elgetavimas“: 2
19 "Moters vaidmuo šeimos papročiuose": Stanislovos Kvederavičiūtės-Vilkelienės išsamūs atsakymai į anketos
20-1 Turinys:: ::Paulina Eibūtienė, g. 1916 m.::Mitologinė sakmė „Žmogus velnių malūne“ ... 1::Pasakojimas ... 2::„Birutės daina“ ...
20-2 Turinys:: ::Ona Bakūnienė, g. 1909 m.::Pasakėčia ... 1::Barbora Beniušaitė-Jansonienė, g. 1904, Veronika Beniušaitė, g. 1910 m.::Dainos ...
20-3 Turinys:: ::Aldona Bružienė, g. 1924 m.::Pasakojimas ... 1::Mitologinė sakmė... 2-3::Pasakojimas apie nelaimę nujautusias kregždes ...
20-4 Turinys:: ::K. Vaičienė, g. 1909 m.::Pasakojimas apie Joninių šventę ... 1::Pasakojimas ... 2::Mitologinė sakmė ... 3::Pasakojimas ...
20-5 Turinys:: ::K. Vaičienė, g. 1909 m.::Krikštynų tradicijos ... 1::Pasakojimas apie elgetas, čigonus, silpnapročius ... 2::Pasakojimas ...
20-6 Turinys:: ::Pranas Liaucius, g. 1910 m.::Dainos ... 1-3::Patarlės ir priežodžiai ... 4::Dainos ... 5-7::Mitologinė sakmė ...
20-7 Turinys:: ::Janina Pocienė, g. 1928 m., Adolfina Gylienė, g. 1930 m.::Dainos ...
20-8 Turinys:: ::Bronė Valaitienė, g. 1906 m.::Daina ... 1::Situaciniai pasakymai, erzinimai, priežodžiai ... 2-7::Elena Varneckienė, g. 1922
20-9 Turinys:: ::Antanina Dargienė, g. 1924 m.::Joninių papročiai ... 1::Jaunimo vakarėliai ... 2::Sekminių papročiai ... 3::Kūčių ir Kalėdų
20-10 Turinys:: ::Ona Čekanauskienė, g. 1928 m.::Etiologinė sakmė ... 1::Legenda apie lietuvų k. danguje ... 2::Posakis ... 3::Dainos ...
20-11 Turinys:: ::Anelė Marčienė, g. 1926 m.::Dainos ...
21-1 Turinys:: ::Marijona Sirvydienė, g. 1903 m.::Dainos ... 1-4::Pateikėjų biografijos ... 5::Ona Lalienė, g. 1912 m.::Dainos ...
21-2 Turinys:: ::Ona Lalienė, g. 1912 m.::Dainos ... 1-3::Vestuvių papročiai ... 4::Gimtuvių ir krikštynų tikėjimai ... 5::Sapnų reikšmės ...
21-3 Turinys:: ::Stanislava Sakalauskienė, g. 1908 m.::Daina ... 1::Patarlės, prietarai, tikėjimai, orų spėjimai ... 2::Pateikėjų biografijos ...
21-4 Turinys:: ::Stanislava Kenstavičienė, g. 1910 m. ir Vladas Kenstavičius, g. 1913 m.::Dainos ...
21-5 Turinys:: ::Marijona Norkienė, g. 1906 m.::Pasakojimas ... 1::Padavimai ... 2-8::Legenda ... 9::Mitologinės sakmės ... 10-11::Etiologinė sakmė
21-6 Turinys:: ::Marijona Norkienė, g. 1906 m.::Etiologinė sakmė ... 1::Pasakojimai ... 2-4::Vestuvių papročiai ...
21-7 Turinys:: ::Marijona Norkienė, g. 1906 m.::Būrimas ... 1::Jaunimo žaidimai ... 2::Tikėjimai susiję su vaiko gimimu ... 3::Šokis ...
21-9 Turinys:: ::Marijona Norkienė, g. 1906 m.::Dainos ...
21-10 Turinys:: ::Marijona Norkienė, g. 1906 m.::Dainos ...
21-11 Turinys:: ::Marijona Norkienė, g. 1906 m.::Dainos ...
21-8 Turinys:: ::Marijona Norkienė, g. 1906 m.::Pasakojimas apie bites ... 1::Dainos ... 2-3::Pateikeja pasakoja apie savo gyvenimą, šeimą ...
22-5  Turinys:: ::Ona Šliužienė, g. 1917 m.::Dainos ... 1::Ona Rautienė, g. 1903 m.::Mitologinė sakmė ... 2::Pasakos ... 3-4::Etiologinė sakmė
22-6 Turinys:: ::Genė Sierpskienė, g. 1939 m.::Padavimas ... 1::Ona Zapkienė, g. 1937 m.::Dainos ...
22-7 Turinys:: ::Ona Zapkienė, g. 1937 m.::Dainos ...
22-8 Turinys:: ::Ona Zapkienė, g. 1937 m.::Dainos ...
22-9 Turinys:: ::Ona Zapkienė, g. 1937 m.::Dainos ...
1 2 3 ... 26 27